OptocleanerKæmpe Bjørneklo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kommuner ]

Kæmpe Bjørneklo bekæmpes med Ultra Violet Lys som et eksempel på pesticidfri bekæmpelse af invasive arter - se også eksemplet med Japansk Pileurt.
Første indledende forsøg.
Den største af planterne døde omkring d. 20 juli efter 3 UV behandlinger - se nedenfor d. 20 juli.

Kæmpe Bjørneklo,  Giant Hogweed,  Heracleum mantegazzianum
Kæmpe Bjørneklo plantes i forlængelse af sporet i græsplænen.

Øverst i billedet er to mindre eksemplarer i en "realistisk størrelse" idet UV behandling bør starte før
rødderne bliver store.
Bredden af hullerne er lidt større end en almindelig spade.

19 Januar 2008:  En mild vinter.
2007 blev det varmeste år siden 1874, hvor målingerne startede og nr. 3 angående nedbør.

Hans Peter Ravn, som har kørt et EU projekt vedrørende Kæmpe Bjørneklo, kom med et antal eksemplarer
i forskellig størrelse som i dag er plantet for enden af sporet.
Det vil nok kræve mange UV behandlinger at udsulte dem, men plænegræs og alm. haveukrudt synes lidt for nemt.

Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt
22 april 2008:
Hans Peter Ravn, der er seniorforsker hos Skov & Landskab, har igen været forbi - denne gang med
Japansk Pileurt.
På 3 måneder er Kæmpe Bjørneklo kommet godt fra start, da der endnu ikke er grebet ind for at
begrænse væksten. Under jorden er deres energidepoter på størrelse med store gulerødder,
så forsøg med dem er nok det sværeste man kan gå i gang med.

Ukrudtet i sporet er så småt ved at komme frem, men udsultningen sidste år har sat sit præg.

Invasive arter.  "Giant Hogweed", "Heracleum mantegazzianum"

Invasive planter -  Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt
Billede: 8 Maj 2008.  5 dage efter besøg af plæneklipper og nr. UV behandling i 2008.    [ stort billede ]
Sporet er her fotograferet i den anden retning, hvor Kæmpe Bjørneklo er plantet.

Efter at plæneklipperen i høj klippestilling har kappet toppen af Kæmpe Bjørneklo er den i løbet af
få dage kommet op igen og har et stort grønt parti som via sollys kan sende næring ned til roden.

Den midterste del som er behandlet med UV lys har dog mindre vækst, men UV behandlingen må i
løbet af få dage gentages på det viste lille stykke, hvis disse store eksemplarer af Kæmpe Bjørneklo
skal udsultes.
Planter med små rødder/energidepoter vil være meget lettere at udsulte end dem på billedet som har
rødder på størrelse med store gulerødder.

Japansk Pileurt i toppen af billedet er nyplantet, så de får fred lidt endnu.
 

9. Maj:  2. UV behandling hen over Kæmpe Bjørneklo, så deres transport af næring til rødderne bliver
            stoppet.   Slutresultatet skulle gerne blive udsultning efter en hård kamp.

Følg udviklingen af den Japanske Pileurt øverst til højre i billederne - den er større end de fire referenceplanter.
Lidt senere bestråles denne plante på afstand for at reducere væksten.

Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt
Billede: 12 Maj 2008.  3 dage efter 2. UV behandling.

UV behandlingen sætter Kæmpe Bjørneklo kraftig tilbage, men den skyder igen allerede dagen efter - så
længe den har kræfter/næring til det.

Nedenfor viser nærfoto af planten for enden af sporet at den yderste del af stænglen, som er ramt af
UV lys, får skader som gør at den visner tilbage.
Derimod er stænglen i billedet til højre frisk grøn, hvor plæneklipperen skar den over. Det er en referenceplante som ikke får UV lys.
Kæmpe Bjørneklo bekæmpet med UV Lys   Kæmpe Bjørneklo - Giant hogweed
 
Kæmpe Bjørneklo bestrålet med UV Lys   Kæmpe Bjørneklo - reference plante

---------
13 maj 2008:    3. UV behandling hen over Kæmpe Bjørneklo, så deres transport af næring til rødderne bliver
                       stoppet før de nye blade bliver så store at planterne får et positivt energi/nærings regnskab.
De mindste eksemplarer er ved at genskyde i et langsomt tempo, medens de store fortsat har en særdeles
voldsom væksthastighed.

Resten af sporet har fortsat kun fået én UV behandling i år.
Japansk Pileurt har ikke fået UV behandling endnu, da den ikke er stor nok til "en fair kamp" med UV lyset.

Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt - 15 maj 2008
15 maj 2008:    Resultatet af at genbehandle med UV lys efter få dage ses på ovenstående foto, hvor
Kæmpe Bjørneklo er hårdt ramt i sporet.
Alle 5 eksemplarer af Japansk Pileurt er nu på vej øverst i billedet.

18 maj: Et oversigtsbillede fra den modsatte ende af sporet viser både Kæmpe Bjørneklo og
            et nyt forsøg, hvor Japansk Pileurt bekæmpes med UV Lys.

Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt - 21 maj 2008
  21 maj 2008:    8 dage efter 3. UV behandling af Kæmpe Bjørneklo

23 maj 2008:   4 UV behandling af Kæmpe Bjørneklo i sporet.

Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt - 28 maj 2008
28 maj 2008:    5 dage efter 4. UV behandling af Kæmpe Bjørneklo

De to mindste eksemplarer nederst i billedet genskyder næsten ikke mere - se nærfoto, medens de meget
store aggressive eksemplarer fortsat kræver en håndfast behandling med UV lys, hvis de skal udsultes.

-----
30 maj 08: 5 UV behandling af 5 stk. Kæmpe Bjørneklo i sporet, der forlænges til at omfatte 2 stk. Pileurt.

30 maj 2008 - lige før UV behandling.

 

1 juni 2008 -  2 dage efter UV behandling.

Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt - 30 maj 2008   Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt - 1 juni 2008
Japansk Pileurt øverst i billedet og 1/4 nede bestråles
med kraftig UV-Lys sammen med den store stride Kæmpe Bjørneklo nederst for enden af sporet.
  De to små pileurter mister alt ovenover jordoverfladen.
Bjørnekloen mister evnen til fotosyntese for et stykke tid. - se oversigtsbillede her.

Udstyr med kraftig UV Lys kan indgå i et nødberedskab til at standse uønskede Gen Modificerede Organismer som er ved at løbe løbsk.

3 juni 2008 -  4 dage efter UV behandling.

  8 juni 2008 - 9 dage efter UV behandling.
Kæmpe Bjørneklo og Japansk Pileurt - 3 juni 2008  
 Japansk Pileurt og Kæmpe Bjørneklo er sat markant
 tilbage ved behandling med kraftig UV Lys.
   Japansk Pileurt er stadig under jorden.
 Kæmpe Bjørneklo spirer igen.

UV udstyr kan også vedligeholde brandbælter uden mekanisk bearbejdning.
Brandhæmmende naturstier uden vegetation kan ligeledes etableres og vedligeholdes med UV Lys.

14 juni 2008 -  15 dage efter UV behandling.

 

20 juni 2008 -  21 dage efter UV behandling.

14 juni 2008  - invasive arter   20 juni
 Kun Kæmpe Bjørneklo nederst spirer igen.
 De to Japanske pileurter øverst er ikke kommet op.
 Referencepileurten, som ses lidt af øverst til venstre, gror fint.
 7 mm regn siden forrige billede.
 

De to pileurter genskyder, men på et andet sted.
At sætte en ny stængel må koste energi.

18. juni: Kæmpe Bjørneklo i sporet får igen en UV behandling, men øverste del af sporet skånes
så de to små pileurter får mulighed for at sætte nye skud.

20. juni:  Det var nok lidt flot at undlade at UV behandle de nye skud fra pileurterne, da de nu kan få lidt
gang i fotosyntesen.
At finde ud af en optimal strategi for hvornår der skal genbehandles med UV lys kræver detaljerede forsøg
af eksperter på området.
Nærværende indledende eksperiment viser dog at UV lys kommer godt i bund - nok bedre end f.eks. får som
spiser de blade som de kan li.  
UV lys er ikke kræsen med hensyn til invasive plante - alle planter bestråles og specielt fotosyntesen angribes.

Invasive planter - Pileurt 23 juni 2008  23 juni 2008:

 I løbet af få dage er de to pileurter øverst i sporet
 skudt så langt op, at deres fotosyntese må stoppes
 så de udsultes.
 Efter at billedet til venstre er taget, får de derfor
 2. UV behandling.

 Bjørneklo længere nede i sporet spirer kun meget
 svagt, så de er endelig "tæmmet" så næste UV
 behandling kan vente.

1 juli 2008 -  8 dage efter 2. UV behandling.    6 juli 2008 -  13 dage efter 2. UV behandling.
 
 Øverst er de to pileurter ikke kommet op.
 Nederst spirer den store Bjørneklo svagt.
   Øverst er de to pileurter fortsat ikke kommet op.
 Nederst er Bjørneklo ved at spire, men det går meget
 langsomt.  Den fik senest UV lys d. 18 juni.

 20 juli 2008 -  27 dage efter 2. UV behandling i sporet.
 
 Øverst til venstre er de to pileurter efter nogen tids tøven begyndt at spire igen.
 Nederst i sporet spirer Bjørnekloen meget langsomt.
 Til højre, ved siden af sporet, er den store Kæmpe Bjørneklo gået ud efter 3 UV behandlinger.   Nærbilleder
 af frøudviklingen findes her.    -    Den nåede ikke at færdigudvikle frø.

             Home ] Up ]